Persian Persian Video

بهترین رفتار

اختیاری رفتار نادرست

دین ما را را از اشتباه در اصل می آموزد. پدر و مادر تمرین ما کرد. قوانین بیشتر ارائه راهنمایی. تصمیم گیری ساخته شده بر باورهای ما مبتنی بر اختیاری هستند. بهترین رفتار استفاده از اختیار خود قضاوت بهترین. از آنجا که اینترنت عمومی است اختیار برای فعالیت های آنلاین توصیه شده است. امکان دارد …

Continue Reading
Persian Persian Video

وب سایت های امن

گواهی امنیت وب سایت های امن

امنیت طبیعی است. انگیزه وب سایت های نا امن نماييد. سایت های با باری نیاز به برخی از نوع امنیت. سایت های اطلاع رسانی نیاز به امنیت ممکن است. وب سایت های امن استفاده از وب سایت های امن هر زمان ممکن است. برای مثال، رمزگذاری برای محافظت از اطلاعات است که بارها و بارها …

Continue Reading
Persian Persian Video

پاسخ در زمان

پاسخ در زمان

جهل سعادت است. ما در از دست همه چیز به خاطر پیام های از دست رفته ممکن است. آه، خوب مودب به دریافت پیام های ما به منظور پاسخ است. دیگران ممکن است نیاز به پاسخ ما. پاسخ در زمان ارسال پیام در قاب زمان مناسب. ساعت 10:00 بعد از ظهر تا 6:00 بعد از …

Continue Reading
Persian Persian Video

پیام رسانی

ارسال چند دریافت یک لو

ما می توانید تصاویر آنلاین ما با چند پیام خوب محافظت. ما ارسال پیام های در سبک های خاصی فرمت می شوند. فعالیت های ما باید اطلاعات بیشتر ما محبوب تر خواهد شد. آفلاین, لباس ما فرمت پیام های ما. برنامه های کاربردی آنلاین آن را برای ما انجام می دهد. پیام رسانی در پیام …

Continue Reading
Persian Persian Video

بدون پیام های اسپم

پیام های ناخواسته ای نیست

هیچ کس را دوست دارد به زحمت شود. آنچه ما را اذیت تغییرات در طول زمان. پیام های ناخواسته پر دردسر است. بدون اسپم خودداری از ارسال پیام های ناخواسته و یا پاسخ به آنها. سوزش تنها یک جنبه از تماس های ناخواسته است. زمان لازم برای مصرف پیام را از ما گرفته شده است. …

Continue Reading
Persian Persian Video

هیچ بی احترامی

هیچ اتفاقی نمی افتد

ما می دانیم که توهین به مردم توجه می شود. سرگرم کننده است. توهین به سرگرمی ارتباط موثر به طور کلی نیست. هیچ بی احترامی خودداری از ارسال و یا پاسخ به مواد بی احترامی و توهین. در انجمن های خصوصی اشکالی ندارد به شوخی ممکن است. انتقال داده ها از طریق فاضلاب اینترنت انجمن …

Continue Reading
Persian Persian Video

اینترنت چیز

اینترنت چیز تعریف

روسیه راه اندازی اولین ماهواره اسپوتنیک. دوایت اینترنت ایجاد شده. حفظ فرهنگی از طریق رفاه اقتصادی به عصر اطلاعات را وارد کنید. این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد آن است. اینترنت چیز شبکه در سراسر جهان از خود نظارت بر تجزیه و تحلیل و گزارش تکنولوژی استفاده می کنیم برای کمک به …

Continue Reading
Persian Persian Video

قانون طلایی

قانون طلایی

این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد استفاده آنلاین از قانون طلایی یا قانون عمل متقابل است. قانون طلایی رفتار دیگران راه می خواهید درمان می شود. -رایا قانون طلایی ما را از جستجوی غذا غذا به شکار آن را برای خانواده های ما …

Continue Reading
Persian Persian Video

خودتان اینترنت قاعده شد

با خودت روراست باش

ما مردم خوب است. ارزش های اصل از خانواده آموزش و پرورش و دین آمده است. هر چیز دیگری غیرمتمدن است. این انیمیشن ویدئو با کلمات گرافیک و موسیقی مورد خودتان آنلاین بودن است. خودتان باشید که شما در واقع عمل می کنند. در بهترین رفتار خود باشد. ما از پدر و مادر ما اول …

Continue Reading
Persian Persian Video

صداقت

حقیقت عشق تجارت است

داستان های نیمه اقدامات فریبنده هستند. برخی از داستان می تواند گمراه کننده باشد. این انیمیشن با کلمات گرافیک و موسیقی مورد صداقت آنلاین ویدیو است. صداقت حقیقت را بگویید. اینترنت قادر به دست آوردن کاربران بیشتر صادق است. قوانین و مقررات اینترنت قادر به آوردن نور حقیقت به گروه کاربر است. استفاده از ویکیپدیا …

Continue Reading