1.1Persian قوانین اینترنت

بدون هرزنامه

بدون هرزنامه

هیچ کس دوست ندارد ناراحت شود چه چیزی ما را در طول زمان تغییر می دهد؟ پیام های ناخواسته ناخوشایند هستند تحریک فقط یک جنبه از آن است. امنیت دیگر است از ارسال پیام های ناخواسته و یا پاسخ دادن به آنها اجتناب کنید. بدون هرزنامه هکرها از نرم افزارهای مخرب، ترس و اضطراب و …

Continue Reading