1.1Persian قوانین اینترنت

حقیقت

حقيقة

حقیقت زیبا است زیبایی بهترین چیز را در ما به ارمغان می آورد از داخل در می آید حقیقت را بگو. صادقانه حقیقت، بدون صداقت اینترنت سرگرمی است. شوخی در بهترین حالت. تقلب برای اکثر موارد نیمی از داستانها شیوه های فریبنده است. برخی از داستان ها می تواند گمراه کننده باشد. با دقت بخوان. …

Continue Reading